Pengertian Akhlak : Para Ahli, Tujuan, Macam, dan Faktor

Pengertian Akhlak

Pengertian Akhlak – Asal kata “akhlak” yaitu diambil dari bahasa arab “Al-Khulk” berarti, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakukan. Kata akhlah juga menurut istilah yaitu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mana sifat ini dikeluarkan dengan sangat mudah tanpa perlu adanya suatu pemikiran dan paksaan. Pengertian Akhlak Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang … Read more